ZWH-DAMBONDOpgericht Oktober 1934
Webnieuws ZWH-Dambond door Ids Bruinsma
Het Bestuur:

voorzitter:                          Willem Twijnstra
                                           Boeijengastrjitte 50
                                           Gauw
secretaris:                          Sj Huitema
                                           Tunkerstrjitte 50 Koudum                                       
penningmeester:               Auke Bootsma
                                           De Himmen 8 Oosthem
competitieleider:               Ids Bruinsma
                                           Buorren 35  Elahuizen
algemeen bestuurslid:     Johannes van der Goot
                                           Heaburgen 36 Nijemirdum

                                  
LAATSTE UPDATE:   21-2-2024

Uitslagen  seizoen 2023-2024:

Nijemirdum - Oosthem                   8-8
Nijemirdum 2 - De Kroonschijf     11-5
Koudum - Tersoal                           7-9
Warns - Offingawier                        6-10
Wijckel -Easterein                          9-7
Ouwsterhaule - Oudemirdum        12-8
Nijemirdum 1-  Koudum               12-4
Offingawier - Idskenhuizen           10-8
Easterein - Oudemirdum                6-14
De Kroonschijf -Ouwsterhaule        6-10
Tersoal -Warns                               9-7
Wijckel  - Nijemirdum 2                10-6
Idskenhuizen - Tersoal                   7-13
Koudum - Oosthem                        3-13
Nijemirdum 1 -Idskenhuizen          10-6
Koudum - Warns                            11-5

Nijemirdum 2 - Easterein               12-6
Oosthem - Offingawier                   10-6

Warns - Nijemirdum                        4-12
Nijemirdum 2 - Ouwsterhaule          9-7
Tersoal -Offingawier                        7-13
Wijckel - Ouwsterhaule                    7-11
Oudemirdum - de Kroonschijf         14-2
Oosthem - Warns                             13-3
Idskenhuizen - Koudum                     6-12
Easterein- De Kroonschijf                12-4

             


            
                                           

                                 


Adressenlijst
Offingawier        W.Twijnstra      0515521005  Dorpshuis "de Wier "
Oudemirdum   
  J Kuiper           0514571694   Dorpshuis "it Klif"
De Kroonschijf   M van Oosten  0515427231    Wijkgebouw de Schuttersheuvel                                          Tersoal                L.Huitema        0625414459    Dorpshuis "de Tuolle"
Wijckel                K.Terpstra        0514 531209    Dorphuis "Irene"
Easterein           K.Louwsma       0515332129   Skoalleseize
Idskenhuizen     H.Sybesma       0513431310   Dorpshuis "de Stelp"  
TOG Koudum    Sj Huitema        0514522789   Gemeenschapscentrum "de Klink"
Nijemirdum        L Hoogkamp     0620951679      Dorpshuis
Oosthem            H.Osinga           0626716113    It Himsterhus
Ouwsterhaule    H.Visser            0513551732    Dorpshuis "de Hichte"
Terkaple            H.Brouwer          0622445505   MFC " it Heechein"
Warns               J.Bergsma          0514682035    Gebou "de Treffe"
 
Uit Dagblad Kennemerland 1994 de volgende rubriek
En uit de Telegraaf van 8-12-2001 het volgende Fragment waar wij nog als wilde bond bestempelt worden maar wel meetellen,overigens zonde dat in diverse toonaangevende
dagbladen de damrubrieken verdwenen zijn (tellen niet meer mee dus). Maar in het Friesch  dagblad(Jan van Dijk) en de Leeuwarder Courant (Auke Scholma) zijn gelukkig nog prachtige rubrieken te bewonderen.
Uit Het Parool pikte ik voor U de volgende rubrieken uit 1985 op.
Redaktie is van Nikhila.   Veel plezier met deze serie.
Deze nog uit 1984,openingsslagzetten een
prachtige serie ter oplossing.
Voorlopige indeling en speelschema  2023-2024           ZWH-Dambond
Rondes te spelen      1e klas week 44,48,51,2,6,10,13   
                                    2e klas  week44,48,3,8,12.       

Rondeschema 1e klas                    2e  klas
Ronde 1) 1-8,2-7,3-6,4-5                   1)1-6,2-5,3-4
             2) 8-5,6-4,7-3,1-2                   2)6-4,5-3,1-2
             3) 2-8,3-1,4-7,5-6                   3)2-6,3-1,4-5
             4)8-6,7-5,1-4,2-3                    4)6-5,1-4,2-3
             5)3-8,4-2,5-1,6-7                    5)3-6,4-2,5-1
             6)8-7,1-6,2-5,3-4
             7)4-8,5-3,6-2,7-1                  
Een impressie van de ledenvergadering (foto boven)
voorts  enige fotos van de Prijsuitreiking van de ZWH -Bond 2022-2023
tijdens deze jaarlijkse vergadering .Voorzitter Willem Twijnstra reikt ze uit aan vlnr aan Nijemirdum,Oosthem,Idskenhuizen Koudum en de onderste rij  Oudemirdum en Wijckel.

                                                                                                                                                  De onderste foto is van het bestuur vlnr:Johannes van der Goot,Sjoerd Huitema,Willem Twijnstra,Auke Bootsma en Ids Bruinsma