ZWH-DAMBONDOpgericht Oktober 1934
Webnieuws ZWH-Dambond door Ids Bruinsma
Het Bestuur:

voorzitter:                          Willem Twijnstra
                                           Boeijengastrjitte 50
                                           Gauw
secretaris:                          Sj Huitema
                                           Tunkerstrjitte 50 Koudum                                       
penningmeester:               Auke Bootsma
                                           De Himmen 8 Oosthem
competitieleider:               Ids Bruinsma
                                           Buorren 35  Elahuizen
algemeen bestuurslid:     Johannes van der Goot
                                           Heaburgen 36 Nijemirdum

                                  
LAATSTE UPDATE: 18 September 2023
Jaarlijkse ledenvergadering op Woensdag 27 September
op het welbekende adres
"Oan it Far"   te Hommerts


Oudemirdum Kampioen 3e klas
Idskenhuizen Kampioen 2e klas
Nijemirdum Kampioen   1e klas en bekerwinnaar


Finale bekercompetitie:    Nijemirdum - Oosthem  7-1

            
                                           

                                 


Bekercompetitieregels:
Nog even voor de duidelijkheid  de regels bij een
gelijkspel .Club gaat door of wint bij:
1 .Winst aan hoger bord
2. bij 4 remises gaat de laagstspelende club door
3. Indien clubs in dezelfde klas spelen gaat de uitspelende club door.

Iedere speler krijgt 1 1/2 uur  bedenktijd voor de partij (en geen 50 of 60 zetten per 1 1/2 uur)
Noteren is niet verplicht
Adressenlijst
Offingawier        W.Twijnstra      0515521005  Dorpshuis "de Wier "
Oudemirdum   
  J Kuiper           0514571694   Dorpshuis "it Klif"
De Kroonschijf   M van Oosten  0515427231    Wijkgebouw de Schuttersheuvel               Tersoal               J.Buma            0515521426    Dorpshuis "de Tuolle"
Wijckel                K.Terpstra       0514 531209    Dorphuis "Irene"
Easterein           K.Louwsma       0515332129   Skoalleseize
Idskenhuizen     H.Sybesma       0513431310   Dorpshuis "de Stelp"  
TOG Koudum    Sj Huitema        0514522789   Gemeenschapscentrum "de Klink"
Nijemirdum        L Hoogkamp    0620951679      Dorpshuis
Oosthem            H.Osinga          0626716113    It Himsterhus
Ouwsterhaule    H.Visser            0513551732    Dorpshuis "de Hichte"
Terkaple            H.Brouwer         0622445505   MFC " it Heechein"
Warns               J.Bergsma         0514682035    Gebou "de Treffe"
 
Oeds Broersma 50 jier lid fan Damclub DEZ  yn Offenwier.

Oeds is syn damkariere begongen yn Easthim.Dernei is hij nog lid yn Drylst west. Doe't Oeds yn Goaijengea kaam te wenjen  slĂște hij him oan bij D E Z yn Offenwier.BysĂ»nder  is dat je ol 50 jier yn Offenwier damje en der nea wenne hawwe.Alle wiken komt Oeds dy't no yn Wytmarsum wennet trouw nei syn klupke.

Fan herte Lokwinske mei dit jubileum.
Serie: Oudjes uit de Dagbladen
Ik heb vorig jaar een aankoop via marktplaats gedaan betreffende allemaal oude damrubrieken verzameld uit een groot aantal dagbladen.Zo nu en dan zal ik eens iets wat ik voor U geselecteerd heb plaatsen op deze site .
De 1e rubriek is uit" het vrije Volk" 1987  geschreven door wijlen Jannes van der Wal .
Uit Dagblad Kennemerland 1994 de volgende rubriek
En uit de Telegraaf van 8-12-2001 het volgende Fragment waar wij nog als wilde bond bestempelt worden maar wel meetellen,overigens zonde dat in diverse toonaangevende
dagbladen de damrubrieken verdwenen zijn (tellen niet meer mee dus). Maar in het Friesch  dagblad(Jan van Dijk) en de Leeuwarder Courant (Auke Scholma) zijn gelukkig nog prachtige rubrieken te bewonderen.
Uit Het Parool pikte ik voor U de volgende rubrieken uit 1985 op.
Redaktie is van Nikhila.   Veel plezier met deze serie.
Deze nog uit 1984,openingsslagzetten een
prachtige serie ter oplossing.