Clublijst
Adressenlijst:
Offingawier        W.Twijnstra     0515521005      Dorpshuis "de Wier "
Oudemirdum     J.Kuiper           0514571694       Dorpshuis "it Klif"
De Kroonschijf   M van Oosten 0515427231      Wijkgebouw de Schuttersheuvel
Tersoal              J.Buma             0515521426      Dorpshuis "de Tuolle"
Wijckel               K.Terpstra       0514 531209     Dorphuis "Irene"
Easterein           K.Louwsma      0515332129     Skoalleseize
Idskenhuizen     H.Sybesma       0513431310     Dorpshuis "de Stelp"  
TOG Koudum    Sj Huitema        0514522789     Gemeenschapscentum "de Klink"
Nijemirdum        L.Hoogkamp     0620951679    Dorpshuis
Oosthem            H.Osinga           0626716113    It Himsterhus
Ouwsterhaule    H.Visser            0513551732    Dorpshuis "de Hichte"
Terkaple            H.Brouwer         0566689304    Dorpshuis"Het Centrum"
Warns               J.Bergsma          0514682035   Gebou "de Treffe"